TERMINY SZKOLEŃ

Cykl tygodniowy

w godzinach 17.30 – 21.30

+  Egzamin DIMAQ

Miejsce: Warszawa

Cykl weekendowy

w godzinach 09.30 – 16.30

+  Egzamin DIMAQ

Miejsce: Warszawa

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY