DIMAQ – Digital Marketing Qualification

Digital Marketing Qualification to przyznawany przez IAB Polska certyfikat potwierdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie marketingu online. Stanowi on standard branżowy określający niezbędny poziom wiedzy i kompetencji oraz umożliwiający potwierdzenie i porównywanie kwalifikacji specjalistów z obszaru digital marketingu.

DIMAQ to:

  • program dostępny dla wszystkich uczestników rynku
  • metodologia opracowana przez najwybitniejszych praktyków branży online zrzeszonych w IAB Polska
  • certyfikaty zgodne z założeniami określonymi w Krajowej Ramie Kwalifikacji (KRK) oraz Europejskiej Ramie Kwalifikacji (EQF)
  • szeroki zakres weryfikowanej wiedzy

Certyfikaty DIMAQ przyznawane są na dwóch poziomach: ogólnym (professional) oraz specjalistycznym (expert) w obszarach efektywności i komunikacji.

Egzamin na poziomie ogólnym przeprowadzany jest podczas sesji w siedzibie IAB Polska, za pośrednictwem dedykowanej platformy online. Na tym poziomie każdy z uczestników otrzymuje test z pytaniami jednego lub wielokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu jest warunkowane udzieleniem minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W przypadku niepowodzenia do egzaminu można przystąpić ponownie po 3 miesiącach.

Metodologia programu opracowana została przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Certyfikat oznaczony jest numerem i edycją, a jego autentyczność można zweryfikować na stronie DIMAQ. Dokument ma ograniczoną czasowo ważność.

Certyfikat DIMAQ Professional – poziom ogólny to:

  • program dostępny dla wszystkich uczestników rynku
  • metodologia opracowana przez najwybitniejszych praktyków branży online zrzeszonych w IAB Polska
  • szeroki zakres weryfikowanej wiedzy